Tyhjätilamittaus

Tyhjätilamittauksella tarkkaillaan päällysteiden laatua ja suunnitellaan kunnossapitoa.

Tyhjätilamittauksen hyödyt

Uuden päällysteen valmistuttua tulee varmistua, että sen pinta on tiivistynyt laatukriteerien edellyttämällä tavalla. Nevia suorittaa päällysteen laaduntarkkailua tyhjätilamittauksilla (tunnetaan myös nimellä tutkamittaus) kaikkialla Suomessa. Mittauskalustolla voidaan tutkia myös vanhojen päällystekerroksien paksuuksia ja teräsverkkojen sijaintia kunnossapidon suunnittelun tueksi.

Tulosten hyödyntäminen

Toteutamme mittaukset itsenäisesti mittaussuunnitelman mukaisesti. Selkeät raporttimme sisältävät asiakkaan tilaamat tiedot, joista voidaan tarvittaessa tehdä jatkoanalyyseja ja esityksiä. Tuloksia käytetään mm.

  • Uusien päällysteiden laadunvalvonnassa
  • Vanhojen päällysteiden kunnon tarkastelussa
  • Päällysteen paksuuden tarkastelussa
  • Ylempien rakennekerroksien paksuuksien määrittämisessä
  • Teräsverkkojen sijainnin määrittämisessä

Näin mittaus tapahtuu

Suoritamme mittaukset autoon kiinnitetyllä maatutkalla sekä poraamalla koepaloja. Maatutkasta lähetetään päällysteeseen sähkömagneettinen pulssi, joka heijastuu osittain tierakenteen eri kerroksista. Heijasteamplitudien perusteella lasketaan kerrosten dielektrisyys, jonka perusteella voidaan edelleen päätellä päällysteen tyhjätila. Päällysteistä otetuista porapaloista tyhjätilan määritys suoritetaan laboratoriomenetelmin. Menetelmällä on Päällystealan neuvottelukunta ry:n PANK-hyväksyntä.

Pyydä lisätietoja mittauspalveluistamme

Yhteystiedot

Laskutusosoite
Nevia Oy
Kalajoentie 6
85100 KALAJOKI
Y-tunnus: 2164235-2

Yhteystiedot ja henkilöstö

Website by © Eagle Media