Vägytemätning

Vägytemätningen ger väghållaren värdefull information om vägens kondition.

Vägytemätningens fördelar

Vägytemätningar utförs både på nya och gamla beläggningar. Det är viktigt för kommuner och vägandelslag att få tillförlitliga uppgifter om vägarnas kondition. Vägytemätningen ger väghållaren bra underlag för rätt prioritering av underhållsåtgärderna. Detta är speciellt viktigt när de ekonomiska resurserna är begränsade. Vägytemätning hjälper även kommuner och stat vid kvalitetsmätning av ny beläggning, och för att säkerställa vägytans kvalitet under garantitiden.kuten kunnat ja ELY-keskukset, haluavat puolestaan varmistua tienpinnan laadusta ja sen säilymisestä takuun edellyttämässä kunnossa.

Användning av mätresultaten

Vi utför omfattande mätningar regelbundet under mätsäsongen, både för trafikverket i Finland och i städers gatunät. De detaljrika mätresultaten har mångsidiga användningsändamål, s.s.

  • Kvalitetsmätning av nylagd asfalt
  • Underlag för planering av underhållsåtgärder
  • Optimering av beläggningsupphandlingar

Så här jobbar vi

Vi utför mätningarna självständigt enligt en plan som vi gör upp på förhand tillsammans med beställaren. Mätningen genomförs med en specialbyggd mätbil, som följer det övriga trafikflödet i en hastighet av 30-90 kilometer per timme, utan att hindra övriga trafikanter. Mätresultaten presenteras i utförliga rapporter, som innehåller de värden som överenskommits med beställaren, t.ex. spårdjup, spårighetens vattendjup, tvärfall, kurvighet och IRI/IRI4 värden som mäter jämnhet i vägens riktning.

Kontaktuppgifter

Faktureringsadress
Nevia AB
Tetriläntie 6 A4
90460 OULUNSALO

Finland

FO-nummer: 2164235-2

Website by © Eagle Media