Nevia AB

Nevia erbjuder mät-, analys- och programutvecklingstjänster för alla områden inom väg- och trafiksektorn.

Mät och IT-specialisten inom väg och trafik

Vi på Nevia Oy är specialiserade på mätningar och IT-lösningar inom vägarbete och trafiktjänster. Vi mäter trafikmängder, analyserar kösituationer och kartlägger vägars kondition, allt för att trafiken på våra vägar skall vara smidig och trygg. Vi har mångårig erfarenhet av att erbjuda tjänster för väginfrastrukturbyggande och underhåll till privata och offentliga sektorn.

Historia

Nevia Oy grundades år 2008, som ett dotterbolag till Andament Oy, för att koncentrera sig på de växande IT-, och mätbehoven inom branschen. År 2011 grundades Andament Group – koncernen, och Nevia Oy blev ett av koncernens dotterbolag. I detta skede började vi också mera aktivt utveckla våra egna produkter och tjänster. Vår första produkt Nevigator presenterades år 2013, och under våren 2014 flyttades vägyte- och hålrumsmätningstjänsterna från Andament Oy, och blev då en del av vårt tjänsteurval. Under de senaste åren har vi satsat stort på fortsatt utveckling och har nu fyra kommersiella produkter i vårt sortiment.

Kontaktuppgifter

Faktureringsadress
Nevia AB
Kalajoentie 6
85100 KALAJOKI
Finland

FO-nummer: 2164235-2

© Nevia, Andament Group Oy 2020.

Website by © Eagle Media