Nevitracker

Insamlade data från beläggningsprojekt kan automatiskt laddas upp till väghållarens vägdatabaser. I nuläget har vi fungerande gränssnitt till finska trafikverkets Harja-system, och vi bygger kontinuerligt ut applikationen för att vara kompatibelt även med andra databaser.

Ett system, obegränsade möjligheter

Nevitacker anpassas alltid efter kundens unika behov. För närvarande används systemet speciellt inom infrabyggande, men kan lätt anpassas för alla som har behov av att ha koll på och optimera användningsgraden på sina fordon och maskiner.

Snabb och förmånlig drifttagning

Tack vare att Nevitrackers hela intelligens är samlat centralt och tillgängligt via ett Web-gränssnitt, finns inga behov av kostsamma och komplicerade utrustningar. På maskinerna installeras endast en förmånlig GPS-mottagare. Systemets månadsavgifter är anpassade även för att passa småföretags behov.

Integration med andra system

Positionsdata från maskiner som finns med i Nevitracker, kan vid behov sändas i realtid till väghållare, övervakare, trafikinformationstjänster och andra intressegrupper. Vi har tack vare vårt realtids-gränssnitt till finska trafikverkets Harja-system, kunnat effektivera samarbetet och underlätta rapporteringen mellan entreprenörer och beställare.

Kontaktuppgifter

Faktureringsadress
Nevia AB
Kalajoentie 6
85100 KALAJOKI
Finland

FO-nummer: 2164235-2

© Nevia, Andament Group Oy 2020.

Website by © Eagle Media