Nevipaver

Nevipaver är en mångsidig applikation för kvalitetsmätning, planering och rapportering av arbetsobjekts massaflöden. Nevipaver är speciellt lämpad för beläggningsarbeten, men applikationen kan även anpassas för andra typer av anläggningsprojekt.

CENTRALA EGENSKAPER

nevia-grid-300x300

Processhantering

Med Nevipaver kan man hantera ett anläggningsprojekts alla massaflöden i realtid, allt från enskilda lass av stenmaterial till den färdigställda vägytan.

nevia-sovellukset-300x300

Snabb drifttagning

Den WEB-baserade applikationen kan användas direkt på alla typer av mobila enheter. Inga program behöver installeras.

nev-arvo-suunnitelma-344x344-300x300

Modulär arkitektur

Nevipaver kan utformas för att passa dina krav, och kan även enkelt anpassas ifall behoven ändrar. Vi utvecklar kontinuerligt nya egenskaper.

nevia-levitin2-300x300

Användarvänlig

Nevipaver är utvecklad i tätt samarbete med asfaltläggare och övrigt branschfolk inom anläggningsbranschen.

Uppföljning under vägens hela livslängd

Nevipaver öppnar nya möjligheter under vägens hela livslängd. Informationen som applikationen ger i beläggningsskedet är värdefull information, när man senare undersöker vägens kondition och nedslitning och besluter om underhållsåtgärder.

Smidigt informationsflöde

Användargränssnitten i Nevipaver kan anpassas till användargruppernas olika behov. Det är viktigt t.ex. att personalen vid asfaltläggaren, chaufförerna och arbetsledningen får just den information de för tillfället behöver – automatiskt och i realtid.

Tehokas raportointi

Insamlade data från beläggningsprojekt kan automatiskt laddas upp till väghållarens vägdatabaser. I nuläget har vi fungerande gränssnitt till finska trafikverkets-system, och vi bygger kontinuerligt ut applikationen för att vara kompatibelt även med andra databaser.

Kontaktuppgifter

Faktureringsadress
Nevia AB
Kalajoentie 6
85100 KALAJOKI
Finland

FO-nummer: 2164235-2

© Nevia, Andament Group Oy 2020.

Website by © Eagle Media