NeviObs

NeviObs är vårt egenutveckade system för att dokumentera och registrera information i utemiljöer. NeviObs kan användas av entreprenörer och myndigheter inom olika områden, t.ex. underhåll, service, byggande, elinstallationer, kommunal- och lantmäteriteknik.

CENTRALA EGENSKAPER

nev-arvo-turva-344x344-300x300

Enkel att använda

NeviObs är utvecklad för att underlätta dokumentation i utemiljöer.

nevia-raportti-300x300

Utförliga rapporter

Lättillgängliga rapporter underlättar beslutsfattandet.

nevia-sovellukset-300x300

Liten investering

NeviObs fungerar i de anställdas befintliga datorer och mobiler.

nevia-cloud-300x300

Säker molntjänst

Uppgifterna sparas tryggt i en molntjänst, och är tillgänglig direkt inom hela organisationen.

Snabb drifttagning

NeviObs består av en mobilapplikation, kombinerad med ett WEB-baserat verktyg för konfiguration, rapportering och vidareförädling av data. Vid drifttagningen konfigurerar vi ert företag i systemet och utbildar era administratörer.

Trygg och effektiv

Inmatning av informationen sköts enkelt med hjälp av kundanpassade WEB-formulär, fritextinmatning som kan kombineras med ljud- eller bildmaterial. Alla inmatade uppgifter kompletteras med tidpunkt och positionsinformation. Vid behov kan även hela rutter loggas automatiskt. Med hjälp av NeviObs effektiveras arbetet och säkerheten förbättras för dig som jobbar i vägomgivningar, tack vare att onödiga avbrott och stopp minimeras.

Anpassa till dina behov

Funktionerna i NeviObs kan lätt anpassas för olika behov in om företaget. Företagets egna administratörer kan själva skapa användare, nya projekt, och bygga egna formulär för olika ändamål.

Kontaktuppgifter

Faktureringsadress
Nevia AB
Kalajoentie 6
85100 KALAJOKI
Finland

FO-nummer: 2164235-2

© Nevia, Andament Group Oy 2020.

Website by © Eagle Media