Mättjänster

Nevia erbjuder mät- och analystjänster för alla områden inom väg- och trafiksektorn.

Vägytemätningen ger väghållaren värdefull information om vägens kondition.

Hålrumsmätning används för att mäta beläggningens kvalitet och för att planera underhållsåtgärder.

Kontaktuppgifter

Faktureringsadress
Nevia AB
Kalajoentie 6
85100 KALAJOKI
Finland

FO-nummer: 2164235-2

© Nevia, Andament Group Oy 2020.

Website by © Eagle Media