Hålrumsmätning

Hålrumsmätning används för att mäta beläggningens kvalitet och för att planera underhållsåtgärder.

Hålrumsmätningens fördelar

I samband med att ny asfalt läggs, vill man också mäta att beläggningens täthet uppfyller uppställda kvalitetskrav. Vi utför hålrumsmätningen med hjälp av georadar som monteras på våra mätbilar. Med samma mätutrustning kan vi även undersöka gamla beläggningars skikttjocklek och lokalisera armeringsnät, som stöd för underhållsplanering.

Användning av mätresultaten

Vi utför mätningarna enligt den uppgjorda planen, och gör utförliga rapporter över mätresultaten enligt beställarens önskemål. Vid behov kan vi ytterligare vidareförädla resultaten efter kundens behov. Mätresultaten från hålrumsmätningar används vanligen till:

  • Kvalitetsmätning av nylagda asfaltbeläggningar
  • Konditionsmätning av gamla asfaltbeläggningar
  • Mätning av beläggningstjocklek
  • Mätning av de övre bärskiktens tjocklek
  • Lokalisering av armeringsnät

Så här jobbar vi

Mätningarna utförs med en georadar som fästs framtill på mätbilen. Georadarn sänder ut en elektromagnetisk puls mot underlaget, som reflekterar signalen tillbaka i varierande grad från de olika konstruktionsskikten i vägen. Styrkan på de reflekterade signalerna används för att räkna ut materialens dielektricitet, som i sin tur är ett mått på andelen hålrum i de olika materialskikten. Hålrumsmätningar görs även med hjälp av borrprov, som analyseras i laboratorier. Våra mätmetoder är godkända av finska beläggningsintresseorganisationen Pank Ry.

Kontaktuppgifter

Faktureringsadress
Nevia AB
Kalajoentie 6
85100 KALAJOKI
Finland

FO-nummer: 2164235-2

© Nevia, Andament Group Oy 2020.

Website by © Eagle Media