Nevia – Mät och IT-specialisten inom väg och trafik

Nevia erbjuder mät-, analys- och programutvecklingstjänster för alla områden inom väg- och trafiksektorn.

Mättjänster

Mätningen ger väghållaren värdefull information om vägens kondition.

Applikationer

Vi utvecklar applikationer för underhåll, service, byggande och kommunalteknik.

VÄLJ NEVIA

nevia-sovellukset-300x300

Effektivering

Vi utvecklar mjukvara som underlättar och optimerar jobb inom vägbyggnad och -underhåll.

nev-arvo-turva-344x344-300x300

Infrastrukturtillgångars värde

Verkliga mätdata över vägbeläggningens kondition ger värdefull information vid kartläggning av underhållsbehovet.

nev-arvo-riski-344x344-300x300

Trafiksäkerhet

Våra mätningar identifierar trafikens risksituationer, våra applikationer hjälper vägarbetare att undvika trafikfaror.

nevia-maas-300x300

MaaS

Vi utvecklar framtidens användarcentrerade trafiksystem.

Kontaktuppgifter

Faktureringsadress
Nevia AB
Kalajoentie 6
85100 KALAJOKI
Finland

FO-nummer: 2164235-2

© Nevia, Andament Group Oy 2020.

Website by © Eagle Media