Mät och IT-specialisten inom väg och trafik

Nevitracker

Nevitracker är ett lokaliserings- och rapporteringssystem, utvecklat för att hålla reda på var arbetsfordon och -maskiner befinner sig. Anläggningsentreprenörer, beställare, myndigheter och övriga intressegrupper kan dra stor nytta av de mångsidiga funktionerna i Nevitracker.

Ett system, obegränsade möjligheter

Nevitacker anpassas alltid efter kundens unika behov. För närvarande används systemet speciellt inom infrabyggande, men kan lätt anpassas för alla som har behov av att ha koll på och optimera användningsgraden på sina fordon och maskiner.

Snabb och förmånlig drifttagning

Tack vare att Nevitrackers hela intelligens är samlat centralt och tillgängligt via ett Web-gränssnitt, finns inga behov av kostsamma och komplicerade utrustningar. På maskinerna installeras endast en förmånlig GPS-mottagare. Systemets månadsavgifter är anpassade även för att passa småföretags behov.

Integration med andra system

Positionsdata från maskiner som finns med i Nevitracker, kan vid behov sändas i realtid till väghållare, övervakare, trafikinformationstjänster och andra intressegrupper. Vi har tack vare vårt realtids-gränssnitt till finska trafikverkets Harja-system, kunnat effektivera samarbetet och underlätta rapporteringen mellan entreprenörer och beställare.