Mät och IT-specialisten inom väg och trafik

Nevigator

Nevigator ™ är vårt egenutveckade system för att dokumentera och registrera information i utemiljöer. Nevigator kan användas av entreprenörer och myndigheter inom olika områden, t.ex. underhåll, service, byggande, elinstallationer, kommunal- och lantmäteriteknik.

Kontakta oss

Centrala egenskaper

Enkel att använda

Nevigator är utvecklad för att underlätta dokumentation i utemiljöer.

Utförliga rapporter

Lättillgängliga rapporter underlättar beslutsfattandet.

Liten investering

Nevigator fungerar i de anställdas befintliga datorer och mobiler.

Säker molntjänst

Uppgifterna sparas tryggt i en molntjänst, och är tillgänglig direkt inom hela organisationen.

Snabb drifttagning

Nevigator består av en mobilapplikation, kombinerad med ett WEB-baserat verktyg för konfiguration, rapportering och vidareförädling av data. Vid drifttagningen konfigurerar vi ert företag i systemet och utbildar era administratörer.

Trygg och effektiv

Inmatning av informationen sköts enkelt med hjälp av kundanpassade WEB-formulär, fritextinmatning som kan kombineras med ljud- eller bildmaterial. Alla inmatade uppgifter kompletteras med tidpunkt och positionsinformation. Vid behov kan även hela rutter loggas automatiskt. Med hjälp av Nevigator effektiveras arbetet och säkerheten förbättras för dig som jobbar i vägomgivningar, tack vare att onödiga avbrott och stopp minimeras.

Anpassa till dina behov

Funktionerna i Nevigator kan lätt anpassas för olika behov in om företaget. Företagets egna administratörer kan själva skapa användare, nya projekt, och bygga egna formulär för olika ändamål.