Nevia – Mät och IT-specialisten inom väg och trafik

Nevia erbjuder mät-, analys- och programutvecklingstjänster för alla områden inom väg- och trafiksektorn.

Mättjänster

Mätningen ger väghållaren värdefull information om vägens kondition.

Applikationer

Vi utvecklar applikationer för underhåll, service, byggande och kommunalteknik.

Välj Nevia

Effektivering

Vi utvecklar mjukvara som underlättar och optimerar jobb inom vägbyggnad och -underhåll.

Infrastrukturtillgångars värde

Verkliga mätdata över vägbeläggningens kondition ger värdefull information vid kartläggning av underhållsbehovet.

Trafiksäkerhet

Våra mätningar identifierar trafikens risksituationer, våra applikationer hjälper vägarbetare att undvika trafikfaror.

MaaS

Vi utvecklar framtidens användarcentrerade trafiksystem.