Sovellukset

Kehitämme sovelluksia ja sulautettuja järjestelmiä,
jotka tehostavat työtä ja raportointia.

NeviObs on helppokäyttöinen sovellus havaintojen tallentamiseen ja tehokkaaseen raportointiin. Se soveltuu käytettäväksi erilaisissa ympäristössä työskenteleville yrityksille, jotka haluavat tehostaa omaa tekemistään ja varmistaa reaaliaikaisen dokumentoinnin.

Nevipaver on helppokäyttöinen sovellus työmaan materiaalivirtojen suunnitteluun ja laaduntarkkailuun. Sitä käytetään erityisesti päällystetyömailla, mutta sovelluksen ominaisuudet voidaan jalostaa myös muille työmaille sopiviksi.

Nevitracker on paikkatiedon tallennukseen ja jakamiseen kehitetty sovellus, jota mm. asfaltti- ja maansiirtourakoitsijat käyttävät työkoneiden ja ajoneuvojen seurantaan.

Paalu on Android-laitteissa toimiva ilmainen sovellus, joka kertoo sijaintisi ja siihen liittyvät tierekisteritiedot: tienumeron, tieosan ja paalun.

Yhteystiedot

Laskutusosoite
Nevia Oy
Tetriläntie 6 A4
90460 OULUNSALO
Y-tunnus: 2164235-2

Yhteystiedot ja henkilöstö

© Nevia.

Website by © Eagle Media