VAK-seuranta Rovaniemellä

Nevia Oy toteutti Lapin ELY-keskukselle sekä Rovaniemen kaupungille vaarallisten aineiden kuljetusten seurantajärjestelmän.

Järjestelmän avulla laskettiin vaarallisten aineiden kuljetusten kokonaismäärät sekä luokiteltiin kuljetusten sisällöt. Tuloksia käytettiin muun muassa riskianalyysin muodostamiseen. Tiedolle oli todettu olevan selkeä tarve, koska valtatie 4 alittaa Rovaniemellä ostoskeskuksen ja reittiä pitkin kulkee merkittävä määrä vaarallisten aineiden kuljetuksia. Seurantapalvelu jatkui 12 kuukauden ajan.