Matka-aikatietopalvelu

Nevia Oy toimitti vuosina 2008-2014 Matka-aikatietopalvelun Liikenneviraston käyttöön. Palvelun avulla kerättiin sujuvuustietoa Suomen päätieverkostolta noin 3500 kilometrin osalta.

Palvelussa päätehtävinä olivat matka-aikojen mittaaminen ja välitys sekä niihin liittyvät tietokantamääritykset, tietopalvelu- ja prosessimääritykset, tietopalvelun toteutus, ylläpito ja dokumentaatio sisältäen muiden muuassa seuraavat tehtävät:

  • matka-aikatiedon mittaaminen tieverkolla
  • mitatun matka-aikatiedon välittäminen sujuvuustietopalvelun käyttöön
  • matka-aikatiedon välittäminen sujuvuustietopalvelulle pääkaupunkiseudun olemassaolevasta matka-aikojenseurantajärjestelmästä