Nevipaver

Nevipaver on helppokäyttöinen sovellus työmaan materiaalivirtojen suunnitteluun ja laaduntarkkailuun. Sitä käytetään erityisesti päällystetyömailla, mutta sovelluksen ominaisuudet voidaan jalostaa myös muille työmaille sopiviksi.

Keskeiset ominaisuudet

nevia-grid-300x300

Arvoketjun hallinta

Nevipaverilla voidaan seurata massoja reaaliaikaisesti yksittäisestä kiviaineskuormasta valmiiseen tienpintaan asti.

nevia-sovellukset-300x300

Nopea käyttöönotto

Selainpohjainen sovellus on käytettävissä kaikilla laitteilla ilman asennettavia ohjelmistoja.

nev-arvo-suunnitelma-344x344-300x300

Modulaarinen rakenne

Yritys voi ottaa käyttöön vain tarvitsemansa toiminnot. Uusia ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti.

nevia-levitin2-300x300

Käyttäjäystävällisyys

Nevipaver on kehitetty läheisessä yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa suomalaisilla päällystystyömailla.

Tien elinkaaren hallinta

Nevipaverin käyttö avaa uusia mahdollisuuksia tien koko elinkaaren hallintaan. Sovelluksen päällystysvaiheessa tuottama tieto on korvaamattoman arvokasta, kun tien kuntoa ja kulumista tutkitaan sekä mahdollisista korjaavista toimenpiteistä päätetään.

Sujuva tiedonkulku

Nevipaverin käyttöliittymä voidaan mukauttaa eri käyttäjäryhmille, kuten levittimen perämiehille, massa-auton kuljettajille tai työnjohdolle. Kukin käyttäjäryhmä saa juuri tarvitsemansa tiedot yhteisestä järjestelmästä – reaaliaikaisesti ja automaattisesti.

Tehokas raportointi

Päällystystyömaiden massa- ja paikkaseurannan raportointi tehostuu huomattavasti, sillä Nevipaver on yhteensopiva Liikenneviraston Harja-järjestelmän kanssa.

Varaa henkilökohtainen tuote-esittely

Yhteystiedot

Laskutusosoite
Nevia Oy
Kalajoentie 6
85100 KALAJOKI
Y-tunnus: 2164235-2

Yhteystiedot ja henkilöstö

© Nevia, Andament Group Oy 2020.

Website by © Eagle Media