Älykkään infran asiantuntija

Liikenteen mittaus

Nevian mittaukset tekevät suomalaisesta liikenteestä sujuvampaa ja turvallisempaa.

Kunnan infraomaisuuden kartoittaminen

Tarjoamme kunnille ainutlaatuista infraomaisuuden kartoituspalvelua. Arvotamme kunnan infraomaisuuden yhdistelemällä tietoa niin liikennelaskennoista, PTM-mittauksista kuin tyhjätilamittauksista. Analysoimme tulokset ja tuotamme tilaajalle raportin, josta korjaustarve käy selkeästi ilmi. Pitkälle hiottujen prosessiemme ansiosta pystymme tarjoamaan kartoituspalvelut kilpailijoitamme edullisemmin.

Liikennelaskenta

Liikennelaskennan lopputuloksena syntyy liikennemäärätietoja, lähtö- ja määräpaikka-analyysejä sekä muita tilaajan toivomia raportteja. Kunnat, kaupungit ja valtio voivat hyödyntää tietoa mm. väylien suunnittelussa, tien palvelutason määrittämisessä ja liikenteenohjauksen järjestämisessä. Myös yksityiset tiekunnat hyötyvät palveluistamme. Kun liikennemääristä on luotettavaa tutkimustietoa, avustusta perusparannukseen ja kunnossapitoon on helpompi saada.

Tarjoamme kokonaisvaltaisen palvelun liikennemäärien mittauksiin. Kun lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet on kartoitettu asiakkaan kanssa, Nevia hoitaa liikennelaskennan toteutuksen ja raportoinnin itsenäisesti mittaussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaa voidaan tarvittaessa päivittää projektin aikana, mikäli tarpeet muuttuvat. Palvelun kesto voi olla muutamasta viikosta kymmeniin vuosiin.

Liikennevirtamittaus

Liikennevirtamittausten tavoitteena on selvittää liikenteen sujuvuutta ja jakautumista tie- tai katuverkolla. Myös liikenteen jakautumista kaupungin sisääntuloväylältä kaupunginosiin tai tiettyihin kauppakeskuksiin voidaan tutkia liikennevirtamittauksella. Paljastamme ruuhkatilanteiden ajankohdat ja aiheuttajat, joihin voidaan sitten vaikuttaa esimerkiksi liikennevalojen ohjelmoinnilla.

Mittaukset voidaan toteuttaa joko jatkuvana palveluna, jolloin asiakas saa reaaliaikaisesti tietoa liikenteen tilanteesta, tai otantamittauksena, jossa kertaluontoisesti kerätyn datan perusteella luodaan raportteja asiakkaan tarpeeseen. Käytämme mittauksiin edistyneitä Bluetooth- ja kameralaitteita.

Risteyksen liikenneanalyysi

Tuotamme älykkäillä videoanalyysityökaluillamme monipuolisia raportteja risteysten liikenteen koostumuksesta, jonotustilanteista, reittien valinnasta ja ajoituksesta. Mittaustuloksia hyödynnetään sujuvampien risteysalueiden suunnittelussa esim. optimoimalla liikennevalot ja selvittämällä kääntyvien kaistojen lisärakentamistarve.

Kehittyneen kuvatunnistusmentelmän avulla ajoneuvoliikenne voidaan luokitella jopa 7 eri ajoneuvoluokkaan. Sen lisäksi on mahdollista laskea jalankulkijat ja polkupyöräilijät suojateillä. Kaikki mittausraportit ja nauhoitettu videomateriaali tarjotaan asiakkaan käyttöön WEB-portaalin kautta.

VAK-seuranta

Suomen maanteillä kuljetetaan vuosittain lähes 15 miljoonaa tonnia vaarallisia aineita, kuten palavia nesteitä, kaasuja ja syövyttäviä aineita. Nevia kerää tienpitäjille ja pelastusviranomaisille tietoa kuljetusten määrästä, ajankohdasta sekä kuljetettavien aineiden tyypistä, jotta nämä pystyisivät tekemään riskianalyysejä ja seuraamaan kuljetusten määriä riskialttiissa kohteissa.

Seurannan lähtökohdat, tavoitteet ja laajuus suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin vastaaviksi, minkä jälkeen suoritamme mittaukset ja koostamme tulosraportin. Käytämme VAK-seurantaan erikoiskameroita, jotka tunnistavat ohiajavien ajoneuvojen ADR/VAK-kilvet. Havainnot siirtyvät reaaliaikaisesti mobiiliyhteydellä pilvipalveluun tarkastettavaksi.

Luotettavia mittauksia kaikenkokoisiin hankkeisiin

Ota yhteyttä