Luotettavia lukuja pk-seudun liikennesuunnittelun tueksi

Nevia toteutti liikennelaskennat Helsingin satamien ja Kehä III:n tavaraliikennettä mittaavaan tutkimukseen.

Helsingin Seudun Liikenne (HSL) tunnetaan parhaiten joukkoliikenteen järjestäjänä, mutta kuntayhtymällä on toinenkin tärkeä rooli pk-seudun liikenteessä. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelussa kehitetään kaikkia liikennemuotoja ja -ympäristöjä pitkällä, 10-25 vuoden tähtäimellä.

Vuosina 2012-2013 HSL toteutti ison LOGI2013-tutkimuskokonaisuuden, jossa selvitettiin muun muassa Kehä III:n keskiosien, Kolmostien ja Nelostien työnjakoa tavaraliikenteen solmukohtina sekä sitä, missä määrin tavaraliikenne on siirtynyt keskustan matkustajasatamista vuonna 2008 avattuun Vuosaaren satamaan. Nevian rooli LOGI2013-tutkimuksessa oli suunnitella ja toteuttaa liikennelaskennat yhteensä 36 mittauspisteessä Carement Oy:n kerätessä samaan aikaan tietoa haastatteluilla ja kyselyillä.

Huolellisuus miellytti tilaajaa

HSL:n erikoistutkija Pekka Räty on erittäin tyytyväinen Nevian toimintaan.

– Nevia sisäisti heti tutkimusongelmamme ja laati siihen peilaten hyvin dokumentoidun mittaussuunnitelman. He valmistautuivat huolellisesti tarkastamalla mittauspisteet, valitsemalla sopivan kaluston ja suunnittelemalla aikataulut, jotta mittauskalusto olisi mahdollisimman tehokkaassa käytössä, Räty muistelee.

Mittauksia tehtiin syksyllä 2013 noin kahden kuukauden ajan. Niin tehokkaita kuin automaattiset liikennelaskentalaitteet ovatkin, ne eivät erota sepelikuormaa jakeluautosta tai turistibussia aikataulun mukaisesta bussivuorosta. Niinpä HSL:n haasteena oli irrottaa maanrakennustöistä aiheutuva tilapäinen maansiirtoliikenne sekä lentoaseman ympäristössä liikkuva tilausajoliikenne säännöllisestä logistiikkaliikenteestä.

– Nevia ratkaisi ongelmamme videolaskennalla. He tulkitsivat videonauhoja ja HSL:n aikatauluja hyödyntäen kuorma- ja bussiliikenteen tyypit ja määrät, Räty kertoo.

Vapaaehtoisilla kuljettajahaastatteluilla tavoitettiin vain murto-osa Kehä III:n liikenteestä, joten Nevian liikennelaskennoilla oli suuri merkitys tutkimuksen laadun varmistamisessa. Laskennoista nähtiin muun muassa sekin, kuinka osa autoista vaihtoi reittiä välttääkseen haastattelupisteet.

Tuloksia hyödynnetään vielä 2020-luvulla

Pk-seudun liikennettä suunnittelemassa istuu iso joukko toimijoita, joilla kaikilla on omat poliittiset ja taloudelliset tavoitteensa. Neuvotteluiden etenemisen kannalta on elintärkeää, että kaikki osapuolet luottavat tutkimustuloksilla hankittuun yhteiseen tietopohjaan. Pekka Rädyn mukaan Nevia hoiti oman tonttinsa esimerkillisesti.

– Suunnitelma oli huolellisesti tehty, mutta Nevia pystyi tarvittaessa myös joustamaan ja reagoimaan muutoksiin. Kaikesta tekemisestä välittyi, että nyt ollaan ammattilaisten kanssa tekemisissä, hän kommentoi.

LOGI2013-tutkimuksen havaintoja tullaan hyödyntämään vielä ensi vuosikymmenellä pk-seudun suurista liikennehankkeista päätettäessä. Rädyn mukaan tärkein havainto oli uusien tavaraliikenteen yhteyksien tarve Kolmos- ja Nelosteiden välisellä Keski-Uudellamaalla. Tältä osin tutkimuksen tulokset on jo viety ELY-keskusten toimintasuunnitelmiin.

Yhteystiedot

Laskutusosoite
Nevia Oy
Kalajoentie 6
85100 KALAJOKI
Y-tunnus: 2164235-2

Yhteystiedot ja henkilöstö

Nevia

Tietoa meistä
Ota yhteyttä

© Nevia, Andament Group Oy 2020.

Website by © Eagle Media