Perusteellista mittaustietoa ripeässä aikataulussa

Infrarakentamisen jättiläinen NCC on luottanut jo pitkään Nevian kokemukseen päällysteiden laadunvalvonnassa. NCC-konserni on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Konserniin kuuluvan NCC Industryn tehtävänä on tuottaa asfalttia, kiviaineksia …

Nevigator kasvaa

Nevigator-tiedonkeruujärjestelmällä on jo yli 200 käyttäjää. Nevia Oy:n kehittämä Nevigator™ – tiedonkeruujärjestelmä on tällä hetkellä käytössä Liikenneviraston, ELY- keskusten sekä kaupunkien ja kuntien maastotöiden dokumentoinnissa ja raportoinnissa. Järjestelmä on ollut käytössä vuodesta …

Luotettavia lukuja pk-seudun liikennesuunnittelun tueksi

Nevia toteutti liikennelaskennat Helsingin satamien ja Kehä III:n tavaraliikennettä mittaavaan tutkimukseen. Helsingin Seudun Liikenne (HSL) tunnetaan parhaiten joukkoliikenteen järjestäjänä, mutta kuntayhtymällä on toinenkin tärkeä rooli pk-seudun liikenteessä. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelussa …

Perinteinen päällystysala kohtaa huipputeknologian

Nevia ja SL Asfaltti digitalisoivat yhdessä päällystysalaa Nevipaver-sovelluksellaan. SL Asfaltin työnjohtaja Jari Sikasen mielestä päällystysalan suurin digiloikka on vielä tekemättä. Hän luonnehtii alan pyörivän vielä liiaksi ruutuvihon kulmaan pyöräytetyillä laskelmilla ja puhelinsoitoilla. Asfalttialalla …

Matka-aikatietopalvelu

Nevia Oy toimitti vuosina 2008-2014 Matka-aikatietopalvelun Liikenneviraston käyttöön. Palvelun avulla kerättiin sujuvuustietoa Suomen päätieverkostolta noin 3500 kilometrin osalta. Palvelussa päätehtävinä olivat matka-aikojen mittaaminen ja välitys sekä niihin liittyvät tietokantamääritykset, tietopalvelu- …

Kokkolan liikennelaskennat

Kokkolan seudulla tehtiin syksyllä 2012 liikennetutkimus, jossa selvitettiin kaupunkilaisten kulkutapoja. Tutkimuksessa mitattiin erikseen kävelyn, pyöräilyn, yksityisautoilun ja joukkoliikenteen käyttöä. Suoritimme tutkimukseen tarvittavat koneelliset ajoneuvoliikenteen laskennat. Toimeksiannon pääkonsulttina toimi Ramboll Finland …

Rovaniemen liikennetutkimus

Nevia vastasi kattavan liikennetutkimuksen koneellisista ajoneuvoliikenteen laskennoista Rovaniemellä. Rovaniemen seudulla tehtiin syksyllä 2012 kattava liikennetutkimus, jossa selvitettiin kulkutapoja – kävelyä, pyöräilyä, yksityisautoilua ja joukkoliikenteen käyttöä – ja niiden jakautumista alueellisesti. …

VAK-seuranta Rovaniemellä

Nevia Oy toteutti Lapin ELY-keskukselle sekä Rovaniemen kaupungille vaarallisten aineiden kuljetusten seurantajärjestelmän. Järjestelmän avulla laskettiin vaarallisten aineiden kuljetusten kokonaismäärät sekä luokiteltiin kuljetusten sisällöt. Tuloksia käytettiin muun muassa riskianalyysin muodostamiseen. Tiedolle …

Rovaniemen liikennetutkimus

Nevia vastasi kattavan liikennetutkimuksen koneellisista ajoneuvoliikenteen laskennoista Rovaniemellä. Rovaniemen seudulla tehtiin syksyllä 2012 kattava liikennetutkimus, jossa selvitettiin kulkutapoja – kävelyä, pyöräilyä, yksityisautoilua ja joukkoliikenteen käyttöä – ja niiden jakautumista alueellisesti. …